Pozvánka na výstavu ZBYTEK RÁJE

Úspěch muzea se neměří počtem návštěvníků kteří tam příjdou,
ale množstvím těch, kterým návštěva něco dala.
Neměří se počtem vystavených předmětů, ale věcmi, které návštěvníci
vnímali v jejich souvislostech. Neměří se svým rozsahem, ale prostory,
které může veřejnost navštívit a mít z nich prospěch. To je muzeum.
Jinak to jsou jen jakási kulturní jatka.

Georges Henri Riviére

Jsou slova, která přežívají dobu a naopak mnohdy nacházejí širší a hlubší význam.

Zbytek ráje Výstava „Zbytek ráje“ kterou ve svém letošním projektu připravila Šumavská renesance o.s. pro veřejnost ve výstavních prostorách na zámku Vimperk, se těchto jiných, hlubších významů dotýká. Chodíme hluší a slepí k dokonalosti kterou jsme nevytvořili, ale nebýt jí, nebylo by ani nás. Řetězec v němž každý sebemenší článek má své místo a poslání a když zmizí, dochází k narušení rovnováhy s následky mnohem významnějšími. Na konci tohoto řetězce stojíme my, lidé, a je známou pravdou, že žádný živočich na této planetě nevykazuje tak intenzivní snahu o sebezničení, jako lidstvo. Výstava představí úchvatnou barevnou škálu a nepřeberné množství tvarů hmyzí říše v makrofotografiích Pavla Jedličky, divokou evropskou faunu z fotografií Fritze Eichmanna, herbář šumavských bylin a sbírku nerostů Mileny Smolové. Tedy vše, co je a existuje kolem nás v tom zbytku pozemského ráje. Není a nemůže být muzeem, neboť by nebylo ani nás lidí - jeho návštěvníků.

plakát na výstavu Zbytek ráje

plakát na výstavu Zbytek ráje - německy

Samostatná část expozice je věnována výtvarným dílům. Svůj pohled a intimní vztah k přírodě představí autoři převážně z Plzeňského kraje ve svých obrazech a kresbách od realismu po moderní umění, akad. mal. Ludvík Kovář, Mgr.Pavel Hubený, akad.mal. Petr Wiesner, Jiřina a Ludovít Vasiovi, Růžena Šerá, Václav Roubal, Iva Sedlářová.

Výstava je veřejnosti přístupna od 17. května do 31. října 2009 ve výstavních prostorách zámku Vimperk při muzeu NP a CHKO Šumava s výjimkou pondělí denně od 9.00 do 16.00 hodin.
Partnery projektu jsou ProNational Park e.V. a NP a CHKO Šumava, projekt je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.