Výtvarníci Šumavské renesance

Šumavská renesance o.s. na poli kulturních projektů není subjektem neznámým.
Výstavy jakékoliv komodity, hudební večery, zábavné programy pro děti i dospělé, přednášky či besedy se známými osobnostmi, jsou hojně navštěvovány a logo ŠR se stalo zárukou kvality. Proč nás několik nadšenců cítilo potřebu se seskupit pod značkou občanského sdružení, je jednoduché vysvětlení. Je to dnes legislativně povolená možnost občanské společnosti k veřejné produkci a prakticky je jedno, zda jde o bleší trhy, lidovou tvořivost, či stoupence určitého názoru a jeho aktivní prezentace ( ovšem za podmínky, že se nepříčí dobrým mravům ). Z minulého režimu, který nás půl století ovlivňoval a formoval do žádoucí podoby, nám přetrvávají i různé svazy nejen pěstitelů ovoce, zeleniny či kaktusů, chovatelů hospodářských zvířat, pejskařů, holubářů, ale i svazy uměleckého charakteru, kam se mnohým z nejmenovaných důvodů ani nechce.
Zakladatelka výtvarné sekce Šumavské renesance, Iva Sedlářová, k důvodům které jí k tomu vedly říká :

„Jako starý pamětník mám zkušenosti s praktikováním kulturní činnosti už v dobách našeho beztřídního společenství. Tehdy političtí představení řešili shromažďování určitých skupin a to bez ideologické kontroly, potažmo cenzury, nešlo. A tak byla zřízena funkce „odborného metodika“ při obvodních a okresních národních výborech. Politicky uvědomělého, leč v odborných otázkách mohl být a také vždy byl, neposkvrněn ani zrnkem inteligence. Sama jsem díky své literární posedlosti stála na koberečku jedné takové odborné metodičky z lidu mnohokrát.
Bylo mně příkladně vysvětleno, že nelze napsat „ po každém z nás zůstane vzpomínka“, neb to co zůstane trvale, je vykonaná práce v budování nové společnosti. Nad naivně jednoduchým textem písničky „Má milá má doma skotskou collii“ bylo vážně namítáno, že správně se neříká „ta collie“, nýbrž „ten collie“ . S doporučením předělat písničku o psí rase nám bližší, jsem collii hodila do odpadků. Skládat verše o sibiřské lajce vystřelené do vesmíru mně chyběla chuť, nehledě na okolnost, že když tak „ten lajka“ a nikoliv „ta lajka“, bych určitě absolvovala znovu.
S výtvarným uměním to bylo tehdy obdobné. Nadání nebylo prioritou, ba ani na umělecké a humanitní školství nebylo žádoucí přijímat studenty, jejichž kádrový materiál neodpovídal politickým požadavkům. Hlavně ve starších generacích máme dnes malující techniky – strojaře, stavaře, elektrotechniky a podobně, kteří studovali soukromě u akademicky vzdělaných malířů. Když byli poslušní a nezlobili, mohli být i členy v zájmových kroužcích a vystavovat v závodních klubech ROH.
Konečně už ani renesanční mistři štětce to neměli snadné. Umění vždy bylo závislé na době a jejímu profilu a kdoví, bude-li kdy jinak. Ze středověku, kdy byla mecenášem umění církev a bohaté šlechtické rody, se dochovaly skvostné památky sakrálního umění i realistické obrazy v portrétech šlechticů, jejich sídel, výjevů na koni, při lovu, ve zbroji a dam s psíky na kolenou. Je však smutnou pravdou, že mnozí malíři zemřeli v bídě a dnes se jejich obrazy prodávají v aukcích za miliony.
Že by se pro výtvarníky i v dnešní době v České republice něco výrazně pozitivně změnilo, se opravdu říct nedá. Stačí srovnání se sousedním Německem- výstavní možnosti, přístup obcí k regionálním umělcům i nadační fondy“.


Šumavská renesance o.s. ve svých výstavách obrazů, disponuje variabilně s více jak třiceti výtvarníky z Čech i Německa. Záleží na zadaném tématu výstavy a tvorbě malíře. Členy malířů Šumavské renesance o.s. jsou tříčlenným týmem a i v tomto množství jsou nejsilnějším zastoupením dalších komodit umění v ŠR.

Jsou jimi :

Akademický malíř a umělecký sklář Ludvík Kovář
Publicistka, textařka a výtvarnice Iva Sedlářová
Malířka a restaurátorka knih Jiřina Vasiová
Malířka a soukromý podnikatel Ludovít Vasi

umělecký kroužk Drak 1963 Na fotografii členové kroužku umění "DRAK" při národním podniku Konstrukta v roce 1963. Uprostřed delegovaný předseda kroužku závodním výborem, kádrový referent Frant.Hladík, vlevo od něho s cigaretou a evidentně bez iluzí Iva Sedlářová.

Šumavská renesance o.s.

Výtvarníci Šumavské renesance:

Ludvík Kovář
Iva Sedlářová
Jiřina Vasiová
Ludovít Vasi