Výpravná výstava "Skleněné Vánoce"

Galerie Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Místo návratu v čase

celkový pohled na historickou bavorskou vitrinu nikoliv jen o dva týdny do vánoční atmosféry, ale více jak o sto let, najdete v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách, kde byly v těchto dnech vystaveny vzácné exponáty z Bavorska v doplnění výstavy Skleněné Vánoce.
Vedle unikátní repliky známého betlému Jaroslava Brychty z roku 1937 zhotoveného pro světovou výstavu v USA v roce 1937, dalších betlémů z taženého skla, skleněného Stromu života a ukázek starých exponátů i současné tvorby vánočních foukaných ozdob, jsou od 12.ledna k vidění původní výrobky z kolébky skleněných vánočních ozdob, manufaktur z okolí Lauschy, jímž vlastně vděčíme za tradici neoddělitelné kulisy Vánoc.
Kořeny skleněných vánočních ozdob můžeme hledat v severním Německu, v Durynsku, již v první polovině 19. století, ale v posledních dvou desetiletích 19. století již zásobovaly vánočními foukanými ozdobami celou střední Evropu.

původní historické exponáty manufaktury z Lauschy 1890 - 1900 původní historické exponáty manufaktury z Lauschy 1890 - 1900

exponáty z let 1950 - 1980 exponáty z let 1950 - 1980