Historia magistra vitae

Kašperské Hory včera a dnes

kníže Václav Úvodní slovo

Řecká filozofie vychází z úvahy, že současnost je jen zrcadlovým
odrazem skutečnosti. Dá se chápat i tak, že ve skutečnosti vše už tu bylo.
V jiných souvislostech, v jiné době, v jiném společenském řádu. V opakovaných kadencích, pouze v jiných podmínkách.

Člověk dokáže mnohem snáze měnit prostředí ve kterém žije – než sám sebe.

Mistr Jan Hus před koncilem v Kostnici (Václa Brožík) Každá doba měla své velikány, umělce, myslitele, vědce. Každá ale rovněž své zločince.
Mnohdy byl oslavován a veleben ten nepravý, neboť intriky v zájmu mocných hrají v lidských dějinách významnou roli. Mnoho skutečných velikánů žilo na pokraji zájmu.
Filozofové byli označováni za rouhače, vědci za čaroděje, právo útrpné bylo účinnou argumentací k vyvracení bludařství. Jak lidský rod vyspíval v průběhu uplynulých staletí, čím dále bylo zřetelnější, že evoluční vývoj zrychluje své tempo a vývoj lze tlumit, brzdit, ale zastavit nelze. Jen míry talentů zůstaly neměnné i snaha vládnoucích využít jich ve svůj prospěch. Část jich podlehla, stala se poplatnými, a promrhala své nadání v jakýchsi reklamních oslavách mocných. Valná většina však svůj talent nenechala spoutat řetězy a jejich díla jsou kulturním dědictvím každého národa.