Týden pro kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském

pod záštitou hlavního města Prahy

V adventním týdnu od 16. do 21. prosince 2003 předstoupí před pražskou kulturní veřejnost Národní knihovna ČR, Národní památkový ústav, Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola a Nadace Collegium Marianum ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Muzeem hl. m. Prahy a Archivem hl. m. Prahy, aby představily aktuální myšlenky a poznatky širšího dosahu v důvodném spojení s vybranými uměleckými díly v jedné z nejpamátnějších chrámových prostor Prahy – kostele sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském a přilehlých prostorách bývalého kláštera servitů.

Kulturní projekt "Týden pro kostel sv. Michaela Archanděla" by chtěl prezentovat modelové využití sakrálních kulturních památek, které neslouží svému původnímu účelu. V hlavní lodi kostela sv. Michaela Archanděla bude možno shlédnout tematické výstavy o archeologických nálezech, historii, architektuře, výtvarném umění a hudbě v kostele sv. Michaela Archanděla a klášteře servitů. V přilehlých prostorách bývalého kláštera servitů budou uvedeny koncerty duchovní a komorní české hudby 14. – 18. století v podání našich předních souborů zaměřených na interpretaci staré hudby a přednášky špičkových odborníků z Univerzity Karlovy v Praze, Akademie věd ČR a Národního památkového ústavu z oblasti dějin umění, historie, památkové péče a dějin hudby.

Obecnějším cílem kulturního projektu je pokračovat ve veřejné diskusi na téma využití sakrálních památek v České republice, které neslouží původnímu účelu. Stát by měl jasně deklarovat svůj zájem na zachování celistvého kulturního dědictví, ve kterém hrají sakrální památky nezastupitelnou roli. Je třeba vytvořit takové legislativní a daňové podmínky, které umožní základní údržbu staveb bez nutnosti jejich komerčního využívání. Při pronájmu sakrální stavby, je třeba podrobně určit způsob jejího budoucího využití, které nesmí poškodit její uměleckou a kulturní hodnotu ani vyvolat nevhodné a nevratné adaptační zásahy. Pro kostely, které jsou dnes v havarijním či dokonce polozříceném stavu, je nutno vytvořit fond, který umožní jejich základní zajištění, konzervaci a tím i zachování jejich památkové podstaty do doby, než budou podmínky pro jejich obnovu příznivější. Ani havarijní stav totiž není důvodem pro prodej a následné zneužití sakrální stavby.