TVOŘIVÁ DÍLNA ROKYTA 2009

Z mezinárodního setkání uměleckých fotografů ve dnech 14.až 16 října v N.P. Šumava, pod názvem Tvořivá dílna Rokyta 2009, vznikla neuvěřitelná kolekce odhadem přes tisíc snímků šumavské přírody.

Samozřejmě, že první selekci nemilosrdně vykoná sám autor, ale i poslední vyřazený snímek ze souborů pořízených v celkovém počtu dvanácti účastněných fotografů z Čech i Bavorska, by obohatil mnohou výstavu. Třídenní soustředění mělo svůj pevný denní program. Od 9.00 hod. ráno odjezd do plenéru, ( samozřejmě často s několikakilometrovou pěší cestou za úlovky ), až do pozdního odpoledne. Po krátké přestávce k odpočinku, následovala odborná část vzájemné výměny technických zkušeností, s prezentací jednotlivých účastníků z jejich archivních prací, kde seznámili ostatní s rozmanitostí své tvorby. Ukázky byly promítány na velkoplošné plátno, se simultánním překladem buď do českého, nebo německého jazyka.

Příroda se rozhodla, že změní slunný podzim přes noc na mrazivou nevlídnou krajinu s občasnou sněhovou nadílkou, při které je nejlépe doma u kamen. Skupinu nadšených fotografů to ale neodradilo. Naopak. Shledali podmínky ještě atraktivnější. Hned první den při putování za motivy podél řečiště Vydry byli vyhledáni filmaři z TV GIMI z Českých Budějovic, neboť originální projekt proletěl mediální sférou rychlostí blesku.
Druhý den byl vyhrazen Plešnému jezeru a Chalupské slati, poslední den třetí, vedl údolím řeky Křemelné.

O samotné atmosféře fotografického soustředění Tvořivá dílna Rokyta 2009, nejlépe vypovídá vyjádření trojčlenného zastoupení z Fotofreunde- Straubing, Hany Abel, Miry Habermehl a Arno Freudensteina :"Jsme nadšeni, jak perfektně byl tento projekt zorganizován do nejmenších detailů, ubytování, jídlo, kdykoliv po ruce překladatelky, perfektní práce průvodců od národního parku. Byli jsme velmi spokojeni i s výběrem účastníků, kde vedle profesionálů byli i angažovaní fotografové – amatéři, takže jsme si mohli vzájemně vyměňovat názory a zkušenosti. Byly zde zastoupeny všechny žánry fotografie, což bylo velmi zajímavé. Co se týče výběru lokalit, nejvíce nás zaujala Vydra, Chalupská slať a řeka Křemelná. Náročný výstup u Plešného jezera nepřinesl pro nepřízeň počasí mnoho příležitosti pro zdařilé snímky, ale za to jsme shlédli tolik na české straně diskutované suché lesy. Mrtvé stromy nepůsobí depresivně, protože vůbec neznamenají mrtvý les. Je to příroda a v ní něco umírá a něco nového rodí. Mira Habermehl dlouhou dobu pobývala v Ústí nad Labem a tam se nedalo mluvit o mrtvých lesích, ale o měsíční krajině a nechápe proto, proč je předmětem nesvárů zrovna jedinečná příroda Šumavy". Tolik z názorů bavorských účastníků.

Projekt byl ale poučný i po jiných stránkách. Byl příkladem dokonalé spolupráce státní instituce ( Správy NP a CHKO Šumava ) s nevládní neziskovou organizací, Šumavskou renesancí o.s. , v roli pořadatelů.

Zároveň byl znovu prokazatelným důkazem, že lidé se nedají škatulkovat podle národnosti a přátelství mezi lidmi nelze odvozovat z hraničních území států.

Iva Sedlářová
Šumavská renesance o.s.