Osobnosti kulturních dějin Kašperských Hor a okolí

Literatura, veřejný život

Jan Kardinál z Rejštejna (spolehlivě nedoloženo), blízký přítel Husův, vyslanec pražské univerzity na kostnickém koncilu
Petr Zmrzlík ze Svojšína, zástavní držitel hradu Kašperk, nejvyšší mincmistr
Jiří z Lokšan, tajemník krále Ludvíka a potom Ferdinanda I.
Jiří Leopoldus, autor oslavného díla o dvoru Petra Voka, a „veškerému měšťanstvu královského horního města Kašperských Hor“, věnovaný spis o historii hradu Kašperk.
Josef Ambrož Gabriel propagátor českého národního života na Sušicku.
Engelbert Panni městský kronikář, autor podrobné monografie Kašperských Hor
Hans Kollibabe autor výběru lidových pověstí Kašperskohorska
Hans Watzlík německy psaná literatura o Šumavě

Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, přímo v Kašperských Horách se odvíjí děj románů Hostinný dům, Pozdní láska, povídky Odysea soudního sluhy.
Václav Lacina, neúprosný kritik maloměšťáctví
Ladislav Stehlík v lyrickém místopisu Země zamyšlená, věnoval Kašperským Horám celou jednu kapitolu.
Rudolf Kalčík (Král Šumavy, Bílý šeřík, Bílý list).
Václav Šimáček, Zdeněk Šmíd, Josef Glückselig soudobí autoři, jejichž dějištěm v literárních dílech je Kašperskohorská část Šumavy.