Ludvík Kovář - Akad. malíř

CZ Narozen 18.dubna 1960 v Sušici. Vyučil se v odborném učilišti Skláren Bohemia v

Ludvík Kovář Poděbradech, následovala Střední uměleckoprů- myslová škola sklářská v Železném Brodě ( atelier broušeného skla prof. L.Olivy ), Vysoká uměleckoprůmyslová škola sklářská, atelier vitrail prof. Libenský a prof. Kopecký. Mozaikářská dílna Uměleckých řemesel Praha.
Absolvoval řadu autorských i skupinových výstav v tuzemsku i zahraničí, příkladně v Německu, Taiwanu, USA.
Je autorem návrhu řady významných ocenění jako příkladně Ceny republiky pro malajského krále, Pohár k výročí Univerzity Karlovy, Mezinárodní Bienále kresby Plzeň a mnoha dalších. Jeho návrhy designu pro olovnatý křišťál v nápojových souborech i design průmyslového skla oslovily významné sklářské firmy.

web: www.ludvikkovar.cz

další výtvarníci Šumavské renesance:
Iva Sedlářová
Jiřina Vasiová
Ludovít Vasi

web Ludvíka Kováře: www.ludvikkovar.cz