Léto plné kulturních zážitků

Šumavská renesance o.s. v souladu s filozofií na které postavila svou činnost, připravila pro letošní hlavní sezonu komplexní projekt kulturních akcí, pod názvem „Naše léto 2007“. Filozofie Šumavské renesance mimo jiné vychází z přesvědčení, že zvyšování vzdělanosti spočívá i v šíři rozhledu s možností výběru v různorodosti kvalitní kulturní nabídky.

leto plne zazitku Ke schopnosti vlastního úsudku rozlišit skutečné umění od komerčního klišé patří i vědomí, že duševní hodnoty lidí nelze škatulkovat podle hranic států, či dokonce krajů, že nadání není vždy provázeno pouze světskou slávou a že nemusí být pravidlem, že lidé jsou jen konzumenty kultury z privilegia státní správy.
Blíže k sobě, lidé mezi lidmi, to je filozofie Šumavské renesance o.s., na které je postaven i projekt „Naše léto 2007“.
Začíná posledním červnovým víkendem a končí posledním srpnovým dnem. Zahrnuje řadu koncertů duchovní a vážné hudby, rockový koncert legend tohoto hudebního žánru - Energitu a Mariana Vargy, večera s legendárními písničkáři Mirkem Palečkem a Michaelem Janíkem, středověké hraní s autentickou atmosférou a souborem tří výstav.
Výstavka Keltové na Šumavě bude doplňovat přednášku s besedou autora stejnojmenné publikace PhDr. Miloslava Slabiny z Národního muzea v Praze.
Účast umělců v projektu „Naše léto 2007“ z různých míst Plzeňského a Jihočeského kraje, Bavorska, Slovenska a dokonce jiného kontinentu – až z Austrálie, dokladuje filozofii Šumavské renesance o.s. citovanou v úvodu článku. Rovněž rozprostřením jednotlivých programů od Státního hradu Rabí, přes Kašperské Hory, Srní, Modravu, až po Kvildu. O jednotlivých programech, jejich umístění a datu konání, bude veřejnost informována včas, za podpory široké medializace.
Projekt „Naše léto 2007“ je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti a z prostředků Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2007.
Nosnou částí projektu Šumavské renesance o.s. „Naše léto 2007“, jsou mezinárodní výstavy „Léto budiž pochváleno“ a „Dveře do tmy“ v Obecním sále ve Kvildě.
Jejich vzájemná nesourodost, jak z hlediska skladby (fotografie a obrazy se skulpturami), tak zvláště diametrálně odlišným námětem, je záměrná.

Sledujte Internetový magazín ŠR, budeme postupně zveřejňovat bližší informace o datech a místech konání jednotlivých akcí dvouměsíčního cyklu projektu "Naše léto 2007".

Iva Sedlářová
Šumavská renesance o.s.

Výstava obrazů a plastik "Léto budiž pochváleno"

Výstava obrazů a plastik „Léto budiž pochváleno“ jak z jejího názvu vyplývá, je opěvováním zázraku proměn. Letní příroda v obrazech, krajinné motivy, detaily rostlin i romantická zátiší, s individuálními přístupy k tématu známých i méně známých výtvarníků z Čech a Bavorska.
Na výstavě obrazů a plastik „Léto budiž pochváleno“ svou tvorbu prezentovalo 22 bavorských a českých výtvarníků z Plzeňského a Jihočeského kraje. Svými kresbami, akvarelem, podmalbou na skle, olejomalbou, či dřevěným reliéfem a plastikami v originálních kombinacích dřeva, kovu, skla a keramiky se veřejnosti představili: Ursula Stober, Rita Wulff, Jiřina Kafková, Oswald Faber, Rainer Metzger, Alois Wudy, Marie Svobodová, Františka Gajerová, Hana Šebestová, Jiřina Vasiová, Růžena Šerá, Markéta Rudlová, Iva Sedlářová, Stanislav Štejf st., Jiří Kubíček, Jan Čížek, Ludvík Kovář, Zdeněk Papeš, Ludovít Vasi, Jan Bošek, Pavel Korčák.
Široké zastoupení autorů zaručovalo, že každý návštěvník na výstavě našel, co mu bylo nejbližší.
Výstavu bylo možno shlédnout od 4. července do 31.srpna 2007, denně. Slavností setkání s vystavujícími autory se konalo 7. července.
Výstava se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, RNDr. Jana Zahradníka.
Projekt „Naše léto 2007“ jehož byly výstavy ve Kvildě součástí, byl spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.


Iva Sedlářová
Šumavská renesance o.s.

naše léto

naše léto

naše léto

naše léto

naše léto

naše léto

naše léto

naše léto

Výstava umělecké fotografie "Dveře do tmy"

V kontrastu s onou snahou o dokonalost výtvarné části "Léto budiž pochváleno" byla souběžná výstava umělecké fotografie „Dveře do tmy“.
S citlivým postřehem k absurdním jevům jež potkáváme na každém kroku a ze zvyku je přijímáme jako samozřejmost, byly vystavené fotografie vlastně dokumentem doby, v níž žijeme. Téma, pro uměleckého fotografa odvážné. Diverzita se promítá i v přístupu k tématu jednotlivými autory. Hořké, textem ve formě básně v próze zdůrazněné pohledy Veroniky Vlkové a Vladimíra Vlka, kontrastují se suchým humorem Herberta Pöhnla. Stejně rozporné náhledy bylo lze najít i u dalších autorů, Marsch Braun a Friedricha Gottfrieda, či manželů Lochmanových z Austrálie.


Iva Sedlářová
Šumavská renesance o.s.

naše léto

naše léto

naše léto

Dětská soutěž malování "Kytička pro maminku"

Součástí výstavy „Léto budiž pochváleno“ Šumavské renesance o.s. byla i česko-bavorská dětská soutěž pod názvem „Kytička pro maminku“.

Do soutěže o nejkrásnější výkres kytičky mamince libovolnou technikou v kategorii 4 až 12 let byly přihlášeny: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola v Kašperských Horách, Základní umělecká škola Fr. Stupky v Sušici, Základní škola v Horažďovicích, Kindergarten Sankt-Anna Regen, Caritas Kindergarten Kirchplatz Zwiesel, Kindermalgruppe Atelier Kalina Svetlinski Regen a Kindermalgruppe des Malkreises Zwiesel.
Práce dětí byly vystaveny v expozici výstavy. Projekt byl připraven s účinnou partnerskou pomocí agentury czechpoint Bayern a kulturního sdružení Über d´Grenz´ Zwiesel.


Iva Sedlářová
Šumavská renesance o.s.

naše léto

Pro velký zájem o výstavu „ LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO“ jsme se rozhodli o jejím pokračování.

ZVEME VÁS DO GALERIE MUZEA ŠUMAVY
1.12. 2007 AŽ 31.3. 2008 V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Uvidíte, jak si naši autoři poradí s tématem:
KRAJINA POD SNĚHEM… PŘEVÁŽNĚ ŠUMAVSKÝCH MOTIVŮ

zima Vánoční Horská Kvilda– Iva Sedlářová 2005 – olej na plátně