„Krajina pod sněhem“

Šumavská renesance a Muzeum Šumavy uvádí
Česko-bavorskou zimní výstavu

KRAJINA POD SNĚHEM

plakát

v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách
15 autorů z Plzeňského i Jihočeského kraje
a z okresu Cham představí své zimní motivy

od 01.12.2007 bis 31.03.2008.

Otevřeno úterý až neděle 10.00 až 16.00 hod. v neděli jen do 12.00 hod.
Výstava je prodejní

Pod tímto názvem se veřejnosti představí další tématická výstava Šumavské renesance o.s., tentokrát v partnerské spolupráci s Muzeem Šumavy.

Zdá se to být včera, kdy jsme 2. září ukončili mezinárodní výstavu obrazů „Léto budiž pochváleno“ s účastí 22 autorů v Kvildě, ale není a příroda nás z toho klamu usvědčuje.
V době, kdy návštěvníci v Kvildě obdivovali obrazy jásavě rozkvetlé přírody, naši vystavující ovšem už horečně připravovali plánovanou zimní výstavu. Na jakýsi technický dotaz mně do telefonu, odpověděl akademický malíř Ludvík Kovář: „nezdržuj, míchám bělobu!“ A že jí nespotřeboval málo, dokladují jeho obrovská plátna pro zimní výstavu. Činili se všichni, z jejich obrazů jde mráz po těle, že si vezmete šálu a ohrnete límec, i když „v světnici je teplo u kamen“.
Možná, že jejich tvorba byla tak sugestivní, že zmátla i přírodu. V červnu, kdy jsme v tropických dnech instalovali v Kvildě výstavu „Léto budiž pochváleno“, počátkem září při její likvidaci, se v přívalových deštích pokrývaly kvildské střechy chvílemi i prvními sněhovými vločkami. Babí léto sice zdráhavě a na chvilku přišlo, ale zač je toho loket jsme užili na Šumavě už 19. října, kdy pod mokrým sněhem se opět lámaly stromy.
Až výstavu „Krajina pod sněhem“ navštívíte, určitě ale autorům odpustíte, pokud tedy jejich tvorba ovlivnila i dřívější příchod zimy. Konečně, vždyť oni právě teď už zase přemýšlí o budoucích výstavách, které přijdou, i když jim to nedá a okouzlí i je strhující podívaná neopakovatelných zimních motivů té zimy letošní. Někteří z našich autorů (klasickým představitelem je Jan Čížek) čekali na sněhovou nadílku jako na smilování a vyrazili do plenéru se stojanem a plátnem, aby obrazy na výstavě byly čerstvé jako denní tisk. Jiní si okamžitě a kdykoliv navodí potřebnou atmosféru a pobrukujíce vánoční koledy převtělí svou fantazii do neuvěřitelně autentické zimní nálady na plátně.
S Muzeem Šumavy Sušice, má Šumavská renesance o.s. trvale uzavřenou smlouvu o partnerství a spolupráci a v tomto společenství pořádané výstavy se nesou v duchu vzájemného porozumění a společného zájmu, což se promítá i v konečném výsledku realizace projektů. Čím více poznáváme jak je tomu jinde, tím více si této spolupráce vážíme.
Mezinárodní výstava „Krajina pod sněhem“ opět zahrnuje profesionální umělce i školené amatéry z příhraničních regionů Šumavy, z Plzeňského a Jihočeského kraje a Bavorska. Veřejnosti se představí 15 autorů a bude otevřena vernisáží 1. prosince 2007 v 16.00 hodin.
Potrvá do 31. března 2008. Provoz Galerie Muzea Šumavy v Kašperských Horách je od úterý do soboty 10.00 až 16.00 hod., v neděli jen do 12.00 hodin. V pondělí je zavřeno. Otevřeno bude o vánočních svátcích. Výstava bude prodejní.


Iva Sedlářová

Krajina pod sněhem se Šumavskou renesancí (článek)

Krajina pod sněhem je již pátou tématickou výstavou obrazů převážně krajinářů, z Plzeňského a Jihočeského kraje, věnujících svou tvorbu Šumavě a Pošumaví. Nebyla by úplná a vypovídající o kráse tohoto koutu země, kdyby v ní nebyly zastoupeny obrazy malířů z Bavorska, v pokračování štětcem a paletou opěvovaného přírodního zázraku dvou sousedících národních parků. I vstupní brány k nim, předsálím romantických území.

vystava Projekt tématických výstav Šumavské renesance o.s. vychází z přesvědčení, že příroda a umění nezná státní hranice, nezná je ani přátelství, kde společnou řečí je shodné zaujetí a tvůrčí nadání. Vzhledem k návštěvnosti výstav, přesahující hranice dvou až tří tisíc těch co je shlédnou, potvrzuje, že je to krok správným směrem.
Projekty Šumavské renesance o.s. tohoto charakteru sledují i vyváženost kolekce každé tématické výstavy, aby každý z návštěvníků našel, co jej zaujme, od realismu až po pocitová sdělení abstraktního umění.
Za záměrem Šumavské renesance o.s. v realizaci těchto výstav, je však skryto ještě mnohem více.
Jde mimo jiné o vzdělávací činnost v umění, propagaci kraje prostřednictvím jejich umělců, mnohem efektivnější než stohy letáků končících v koších na odpadky. Jde o podporu regionálních výtvarníků. Představuje veřejnosti dosud neznámé, či méně známé autory. Česká republika má za sebou nedávnou minulost, kdy přijetí do škol uměleckých směrů bylo cezeno přes síto politické ideologie a nepravověrní měli smůlu.Ti mladší z různých důvodů volili jiné povolání. U profilů jednotlivých vystavujících umělců je výstižné, že nadání je ale neumlčitelné a cesta k jeho uplatnění nutná jako strava pro život. Většina z nich vedle svého občanského zaměstnání absolvovala několikaleté odborné školení u akademických malířů či večerních kurzů. A je vysoce vypovídající i skutečnost, že vystavující autoři s akademickými tituly, známí a úspěšní po světě, v této sestavě vystavují rádi, naopak to vítají. Jde i o přirozenou obnovu zpřetrhaných vazeb příhraničí tak jak tomu bylo po staletí. Každý z umělců je kamenem mostu přátelství mezi lidmi a Šumavská renesance o.s. je jen tmelem, který z kamenů staví pilíře tohoto mostu. V nemalé míře jde i o přirozenou, nenásilnou formu učit vnímat nenahraditelné okamžiky přírodních krás, což v dnešní konzumní společnosti je více než potřebné.

Krajina pod sněhem

Zimní výstava Krajina pod sněhem je realizována Šumavskou renesancí o.s. v partnerské spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Veřejnosti je přístupna počínaje vernisáží 1.12.2007 v 16.00 hod. a potrvá až do 31. března 2008.
Zcela příznačné je, že bylo počítáno původně s účastí 10 umělců a jako horská lavina se hlásili další nadšení výtvarníci až do posledních dnů její instalace.
V konečné fázi oproti verzi na plakátech (kde už je uveden počet 15 vystavujících), výstava nabízí 19 autorů, různého pojetí, stylů a technik.
Nebyla by vypovídající o zimní krajině, kdyby v ní návštěvníci nenašli vedle flory i faunu. Najdou – a mohou si odnést trvalou upomínku do svých domovů. Výstava bude z části i prodejní, zásadně ve prospěch umění a jeho tvůrců.
Projekt je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.


Iva Sedlářová, Šumavská renesance o.s.

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz

vernisaz