KDYŽ PŘÍRODA POŘÁDÁ KARNEVAL, CVAKAJÍ SPOUŠTĚ FOTOAPARÁTŮ.

Fotografická dílna Rokyta 2009 To samozřejmě není žádná novinka, vždy s podzimem kdy se krajina změní v pestrou paletu barev a všech jejích odstínů, kdo může se dívá s obdivem a snaží se ten pomíjivý obraz zachytit. Letos však prvně tento lov na mnohdy neuvěřitelné scenérie se rozhodli Správa NP a CHKO Šumava společně se Šumavskou renesancí o.s., pořádat v třídenním mezinárodním soustředění pod názvem „Fotografická dílna Rokyta 2009“. Ve dnech 14. až 16.října můžete na svých výletech zářivou Šumavou potkávat malé skupinky plně soustředěných účastníků, které spolehlivě identifikujete podle několika fotoaparátů zavěšených po těle. Nejedná se o soutěž „kdo lépe“, ale „kdo jinak“, neboť dilema co je nejkrásnější a nejvýstižnější, je subjektivním vjemem a právem každého jedince, což se ovšem netýká technické dokonalosti snímku. Se zřetelem k těmto kriteriím oba pořádající partneři soustředění, vybírali účastníky jak z řad renomovaných profesionálních uměleckých fotografů, tak i mezi kvalitními amatéry, pro něž je fotografie vášní i způsobem specifického vyjádření.

Šumava - hrátky v přírodě Vzácným hostem je proto příkladně bývalý ředitel S NP České Švýcarsko umělecký fotograf Zdeněk Pazelt, přizvaný Správou NP a CHKO Šumava , či umělecký fotograf Siegward Schmitz z Wiehlu u Kolína n. Rýnem, vybraný Šumavskou renesancí. o.s.
Šumavská renesance rovněž vybrala ze svých oficiálních partnerů v Německu další účastníky, Arno Freudensteina, učitele vyšší fotografické školy ve Straubingu i jeho kolegyně Hanu Abel a Miru Hambermehl, členky Fotofreunde – Straubing e.V. a v neposlední řadě i fotografa a novináře Fritze Eichmanna ze Zwieselu. Z české strany se za Šumavskou renesanci účastní fotografka Alice Šilerová.

Za Správu NP a CHKOŠ Šumava skupinu doplňují pracovníci národního parku, pro něž jsou foto záběry šumavské přírody samozřejmostí k výkonu povolání a to ať již odborně jsou ve funkci v oddělení marketingu, ekologii lesa a lesních ekosystémů, či entomologie. Jsou jimi: Tomáš Jiřička, Jiří Kadoch , Vladimír Vlk, Marek Drha, Oldřich Vojtěch, Daniel Černý, Jan Schafhauser a Jana Hejralová.

Koordinátory projektu jsou Pavel Holeček –Šumavská renesance o.s. a Tomáš Jiřička – S NP a CHKO Šumava.

Projekt se uskutečňuje pod záštitou ředitele S NP a CHKO Šumava Ing. Františka Krejčího a je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti, Správou NP a CHKO Šumava.
Formou putovních výstav bude kolekce foto záběrů instalována v jednotlivých krajích ČR a SRN , aby nejen v destinaci Šumavy vychutnali krásy NP Šumava.

Iva Sedlářová Šumavská renesance o.s.

Kreative Werkstatt Rokyta 2009 Bei erstem Zusammentreffen internationaler Fotografen im Nationalpark Böhmerwald, entstand eine Vielzahl unglaublich schöner und kreativer Fotografien. Der Workshop mit dem Titel KREATIVE WERKSTATT ROKYTA 2009 ...

TVOŘIVÁ DÍLNA ROKYTA 2009

Z mezinárodního setkání uměleckých fotografů ve dnech 14. až 16 října v N.P. Šumava, pod názvem Tvořivá dílna Rokyta 2009, vznikla neuvěřitelná kolekce odhadem přes tisíc snímků šumavské přírody.

FOTOGALERIE

Fotografové v akci Fotografové v akci

Fotografie František Janout František Janout - fotografie

Fotografie Petr Wiesner Petr Wiesner - fotografie

Arno Freudedenstein - fotografie umístěné na www.fotofreunde-straubing.de

Hana Abel - fotografie umístěné na www.fotofreunde-straubing.de

Mira Hambermehl - fotografie umístěné na www.fotofreunde-straubing.de

Alice Šilerová - fotografie umístěné na www.fotofreunde-straubing.de

RNDr. Zdeněk Patzelt - fotografie umístěné na www.fotofreunde-straubing.de