Jiřina Vasiová

cz Malba a kresba je jen zlomkem její tvorby. Pracuje jako restaurátorka knih, pergamenů a pečetí v archivu Horšovském Týně.
Již od dětství ( narozena 1959 ) jí zajímá jakékoliv výtvarné odvětví.

Jiřina Vasiová Soustřeďuje se na prostorové objekty, výrobu uměleckých papírů a jejich užití v knižní vazbě, výrobu kožených doplňků. V Horšovském Týně je členkou kulturní komise města a externí spolupracovnicí MKZ.
Její velkou vášní je studium středomořské kultury, přírody a architektury, kterou sdílí se svým manželem a každoročně vyjíždějí spolu za novými poznatky a inspiraci „po vlastní ose“.

D Das Malen und das Zeichnen bilden nur einen kleinen Teil ihres Schaffens, denn sie arbeitet als Restaurateurin von Büchern, Pergamenten und Siegeln im Archiv von Horšovský Týn.
Seit ihrer Kindheit (geb. 1956) interessiert sie sich für alle möglichen Kunstformen. Besonders konzentriert sie sich auf räumliche Objekte, die Herstellung künstlerischer Papiere und deren Anwendung in der Buchbinderei sowie die Herstellung von Lederaccessoires. In Horšovský Týn ist sie Mitglied der städtischen Kulturkommission. Ihre große Leidenschaft ist das Studium der mediterranen Kultur, Natur und Architektur, die sie mit ihrem Mann teilt. Beide sind jedes Jahr erneut auf der Suche nach neuen Erkenntnissen in dieser Region unterwegs.

9.jpg 8.jpg 1.jpg 2.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg 3.jpg 11.jpg 12.jpg 4.jpg 10.jpg

další výtvarníci Šumavské renesance:
Ludvík Kovář
Iva Sedlářová
Ludovít Vasi