Tajemná studna


Byl to malý div světa, když byla budována studna na rábském nádvoří. Bylo nutno prokopat celý skalnatý vrch, aby bylo dosaženo vody, která by zásobila hradní posádku v případě obležení. Páni Švihovští nelitovali peněz. Byli bohatými velmoži, zastávajícími výnosné zemské úřady, patřila jim kromě četných statků i bohatá zlatá poříční rýžoviště i hlubinné doly na zlato. Toho se však nenadáli, že je studna bude stát víc jak celý hrad.

Kachna Studna budila obdiv i udivení, na dně bylo slyšet šumění jakoby tudy proudil potok a v lidových pověstech občas se zjevovaly obludy, či kapličky ve stěnách, plné zlata a stříbra.
Obyvatelé hradu ve snaze vypátrat odkud se voda ve studni bere a kam se ztrácí, vpustili do ní kachnu s červenou mašličkou uvázanou kolem krku. Vyplavala na hladinu rybníka v nedalekých Žichovicích.
Přešla staletí a studna na nádvoří zmizela, zasypána, či zahlcena zříceným zdivem. Co se v hloubce skrývá zůstává tajemstvím.