Hrad Kašperk

Na zalesněném severozápadním výběžku vrchu Ždánova, v nadmořské výšce 886m se tyčí věže gotického hradu Kašperku. Hrad byl postaven na rozkaz Karla IV, českého krále a císaře římského, jako strážní, k ochraně zemských hranic, Zlaté stezky kašperskohorské i bohatých zlatých dolů a rýžovišť.

Kašperk
Stavbou v pořadí čtvrtého hradu postaveného Otcem vlasti, byl pověřen Vít, zvaný Hedvábný, v rozmezí let 1356 až 1361. Vlastním realizátorem stavby pod organizačním dohledem Vítovým, měl být údajně mladší bratr Petra Parléře, slavného architekta svatovítské katedrály, Michal Parléř. Karlovou listinou z roku 1361 se držitelé hradu stali zároveň vykonavateli správní a soudní moci v celém prácheňském kraji.

Kašperk představuje první příklad nového hradního stavitelství 14.století. Zevní opevnění mělo oválný tvar s podélnou osou dlouhou přes 300m, vnitřní palác a obě hranolové věže ze západní a východní strany, srůstají v celek. Vstup do paláce byl původně z jižní strany z ochozu, po padacím můstku do prvního obytného patra. Do dnešních dnů je dochován vzácný zbytek původní cihlové helmice západní věže i kamenné portály.

Hrad ve své historii vystřídal řadu držitelů, mezi nimiž se objevují známé osobnosti: arcibiskup Jan Očko z Vlašimě, nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, Štemberkové, Švamberkové, tajemník krále Ferdinanda I. Jiří Lokšan a další.

Kašperk
Roku 1584 rozprodal Rudolf II.většinu kašperského panství a konečně roku 1617 celý hrad se zbytkem panství koupilo město, které od té doby převzalo název Kašperské Hory. Tehdy byl hrad už notně sešlý a město se potom o něj nestaralo téměř vůbec. Po roce 1655, kdy byl vydán rozkaz k boření pevných hradů, přestali měšťané o něj naprosto pečovat a navíc z něho vylámali a odvezli veškerý použitelný materiál.

V roce 1861 zde bylo z podnětu prvního historika této památky, dr.J.A.Gabriela, slaveno pětisté výročí.

Asi 400 m východně od hradu leží zbytky malé tvrze, zvané Pustý zámek. Jde patrně o předsunuté opevnění, vybudované současně s hradem. Jeho umístění je situováno tak, že celá vstupní část hradu, včetně k němu vedoucí cesty, byla pod přímou kontrolou tohoto opevnění.

Hrad je opředen četnými chmurnými pověstmi a pověrami. Jednu z nich vám pro ukázku přinášíme. Nad jejím slohem se nepodivujte, je vybrána z publikace „Pověsti českých hradů a zámků“ od Josefa Pavla, vydanou nakladatelstvím Josefa Hokra v roce 1923.