Hold Šumavě

vyznání stálé skupiny krajinářů Šumavy

JANA ČÍŽKA, ZUZANY JONOVÉ, TEREZIE HADRAVOVÉ,
ZDEŇKA PAPEŠE a IVY SEDLÁŘOVÉ

Hold Šumavě INFORMAČNÍ CENTRUM
OBCE MODRAVA

OD 3.9.2006 DO 30.9.2006

POŘADATELÉ VÝSTAVY:
Šumavská renesance o.s.
Obecní úřad Modrava
Muzeum Šumavy Sušice

Provozní doba IC: po. - ne.: 9°°- 17°° hod.
provozní doba může být operativně měněna

Kontakty na Infocentrum: tel. 376 599 051, 721 836 745
http://www.renesance-gabreta.info

Vernisáž výstavy s doprovodným programem v neděli
3.9.2006 od 16:00 hod. v Infocentru obce ModravaŠUMAVSKÁ RENESANCE o.s. VÁM PŘIPRAVILA TUTO VÝSTAVU JAKO PILOTNÍ PROJEKT NA MODRAVĚ, S VELKOU PODPOROU SVÝCH PARTNERŮ – OBCE MODRAVA A MUZEA ŠUMAVY.
JAK JIŽ Z NAŠEHO NÁZVU VYZNÍVÁ, RENESANCÍ ŠUMAVY - TOLIK POSTIŽENÉ V MINULÉM STOLETÍ NEVRAŽIVOSTÍ V DŮSLEDKU ŠÍŘÍCÍ ZKÁZU A ZMAR, JE NÁVRAT K TVOŘIVÉ SPOLUPRÁCI JEŠTĚ VÝZNAMNĚJŠÍ NEŽ VÝSTAVA SAMA. A O TO CENNĚJŠÍ, ŽE VZNIKÁ OD LIDÍ SAMÝCH, Z JEJICH VŮLE, Z JEJICH RADOSTI A ZÁPALU.
DĚKUJEME I VÁM VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZA PŘIJETÍ A OCENĚNÍ VÝSTAVY, KTERÉ PROJEVUJETE SVÝMI ZÁPISY V PAMĚTNÍ KNIZE
A HOJNÉ ÚČASTI . DĚKUJEME VÁM JMÉNEM VŠECH VYSTAVUJÍCÍCH AUTORŮ.
SLIBUJEME VÁM, ŽE NAŠE SETKÁNÍ NA MODRAVĚ NENÍ POSLEDNÍM.

ZA ŠUMAVSKOU RENESANCI O.S.
PAVEL HOLEČEK, IVA SEDLÁŘOVÁ

VÝSTAVA OBRAZŮ ŠUMAVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ SE STALA IMPULSEM K INTENZIVNÍMU ROZVOJI REGIONÁLNÍ KULTURY

Modrava, v neděli 3.září odpoledne.

Modrava - Mgr.Olga Kalčíková (zleva) a starostka Sušice JUDr.Jiřina Rippleová (zprava) v rozhovoru se Zdeňkem Papešem nad jeho obrazy Pořadatelé - Šumavská renesance o.s., Obec Modrava a Muzeum Šumavy Sušice, slavnostní vernisáží v IC Modrava v 16.00 hod. otevřeli pro veřejnost výstavu obrazů „Hold Šumavě“ pěti výtvarníků.
Jan Čížek, Zuzana Jonová, Zdeněk Papeš, Terezie Hadravová a Iva Sedlářová v souboru 49 obrazů různých technik, svou tvorbou vyznávají svůj vztah a obdiv k šumavské krajině.
Jak bylo řečeno v úvodním projevu členky Šumavské renesance o.s. Ivy Sedlářové, Šumava není jen neopakovatelný přírodní zázrak, ale i historií lidí zde žijících. Od prvních lovců starší doby kamenné, až k pohnuté neslavné historii minulého století.
Každá generace zde nechala své stopy, které převyprávěné do šumění hvozdů, potoků i travin vnímáme, když s pokorou v tomto chrámu dokonalosti nasloucháme její řeči. Jako si nejsou všichni lidé podobni vzhledem, i jejich vidění se různí, neboť nejen zrak, ale i srdce určuje naše vnímání.

Modrava - starosta Modravy Antonín Schubert při úvodní řeči „Jsem rád“ (uvedl ve svém projevu starosta Modravy Antonín Schubert),“že jsem svědkem návratu kvalitní regionální kultury na Šumavu, kam vždycky patřila a kterou Šumava společensky žila do doby před druhou světovou válkou, kdy každá obec byla svébytným zdrojem talentovaných jedinců. Tato první akce po velmi dlouhé době na Modravě se jistě stane vstupní branou dalším a já budu vždy jejich nejen příznivcem, ale i čelním propagátorem“.
Mgr.Olga Kalčíková vyjádřila shodný zájem představitelů Plzeňského kraje a dodala, že velké umění se často rodilo pod doškovými střechami, než je objevila, povznesla, podpořila a proslavila Praha. Vyslovila svou víru v návrat tradic kulturní vyspělosti Šumavy vycházející od jejích občanů a podporu tohoto trendu ze strany Plzeňského kraje.
JUDr.Jiřina Rippleová, starostka Sušice, která je známou patriotkou na regionální umělce a fandou jejich úspěchů v celostátní působnosti jejich životní dráhy, přiznala, že téměř všechny vystavující zná dobře osobně. Potěšilo jí, že při vernisáži učinkoval v hudební vložce duet ze Základní umělecké školy Františka Stupky v Sušici.

Modrava -  pohled do výstavní síně IC Modrava Je však třeba dodat, že každé semínko musí mít svého zahradníka, který je zasadí, ošetřuje a zalévá, než vykvete. Těmito zahradníky jsou v první řadě Mgr.Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy, která velmi dobře chápe úlohu regionálního muzea a dává značný prostor ve výstavních síních muzea autorským výstavám místních umělců a to i přesto, že občas musí čelit nevybíravým útokům těch, kteří stále jednou nohou žijí v socialistickém chápání, že kultura je diktátem shora, ve výběru a dávkování pouze vyvolených.
Dalšími zahradníky jsou dobrovolní aktivisté, věnující druhým svůj volný čas, velmi často benefičně. V tomto případě jde o předsedu Šumavské renesance o.s. Pavla Holečka, práce všeho druhu. Od kladívka, plných kapes hřebíků v montérkách, po aktovku s lejstry a s kravatou na jednání ve statutárních úrovních.

Výstava Hold Šumavě v IC Modrava bude přístupna
do 30. září, denně od 9.00 do 17.00 hod. Provozní doba může být operativně měněna.

Kontakty na Infocentrum: tel. 376 599 051, 721 836 745

Iva Sedlářová
(fota Pavel Holeček)

Modrava starosta Modravy Antonín Schubert při úvodní řeči

Modrava starostka JUDr.Rippleová v rozhovoru s autory Zuzanou Jonovou a Zdeňkem Papešem

Modrava Ředitelka Muzea Šumavy Mgr.Zdeňka Řezníčková

Modrava hudební produkce - Základní umělecká škola Fr.Stupky v Sušici

Modrava

Modrava

Modrava

fota Pavel HolečekModrava

Modrava

Modrava

Modrava

Modrava

Modravafota Antonín Schubert