FINÁLE PROJEKTU 2010

výstavy

Ejhle člověk

Voda pro život

Jeseň

koncerty

Swingová taneční noc

Luboš Andršt Blues Band plakát

Barbara Dennerlein plakák

VENI VIDI VICI

ohlédnutí za koncerty Barbary Dennerlein a Luboš Andršt Blues Band v Sušici.

   Na rozloučenou s letošní kulturní sezonou Sušice hostila světově uznávané hudební veličiny. 2.10. Luboš Andršt Blues Band (CZ ) a 16.10. Barbaru Dennerlein (D). Přesto není účelem tohoto článku jakási recenze obou koncertů. Umělecký profil všech vystupujících interpretů a jejich renomé jsou známy nejen v hudebním světě. I Sušické noviny věnovaly prezentaci připravovaných koncertů značný prostor. Že prezentace obou koncertů odpovídala jejich kvalitě, se přesvědčili jejich návštěvníci. Co však je třeba dodat k této nevšední události ( přiznejme si to upřímně ), mnohem jednodušší a jistější pro pořadatele, je realizace takovýchto projektů v metropolích a velkých městech, kde spolehlivě zaplníte kluby a koncertní sály. Obavy se před zahájením koncertů rychle rozptýlily. Nejenže sál byl plný, ale tak skvělé publikum reagující spontánně a vřele není jevem samozřejmým, jak konstatovali sami hudebníci. Je třeba vyzdvihnout i naprosto profesionální spolupráci s naším partnerem Městským kulturním střediskem v Sušici, včetně technického servisu.

  Vzhledem k tomu, že koncert Barbary Dennerlein se konal v době komunálních voleb, dovolujeme si blahopřát nově zvolenému zastupitelstvu Sušice.

  Fotodokumentaci a videa z koncertů našeho projektu „Česko-bavorské hudební dny v Sušici“ postupně zveřejníme na našem webu www.renesance-gabreta.cz

Za Šumavskou renesanci o.s.
Iva Sedlářová